Kogemusnõustamine

 

Lisaks terviseseisundiga kaasnevatele füüsilistele ja vaimsetele probleemidele tähendab iga raske haigus keerulist olukorda ka praktilistes ja hooldusküsimustes, mis sõltuvalt haiguse eripärast ning kulust langevad kas patsiendi enda või teda hooldavate lähedaste õlgadele. See puudutab nii hooldusvõtteid, vajadust nende muutmiseks diagnoosi progeresseerudes kui ka administratiivseid ja muid praktilisi küsimusi. Sageli tunnevad patsient ja tema lähedased, et nad on oma murega üksi ja et vajaksid oma spetsiifilise hooldusprobleemiga praktilist nõu või abi kelleltki, kes on sarnase olukorra läbi teinud.

 

Kogemusnõustamine on kasulik inimesele, kes sooviks vahetada teavet ja jagada kogemusi inimestega, kes mõistavad samu probleeme sarnaselt seetõttu, et on varem nende probleemidega reaalses elus kokku puutunud ning praktika käigus mõne hästi töötava lahenduse  või võtte omandanud. Isegi kui otsest lahendust ei ole,  aitab sageli edasi ka lihtsalt probleemide arutamine, sest see lisab kindlust, et oma murega ei olda üksi.

 

Kui teil on mure seoses hooldusvõtete või muude praktiliste probleemidega, mis vajaksid kaasamõtlemist, siis võib meile julgelt kirjutada. Kui vähegi oskame, mõtleme kindlasti teiega kaasa!