Toetused

 

Paljude haiguste progresseerumisega käivad kaasas keerukad terviseprobleemid, mis muudavad oluliselt nii patsiendi kui  tema eest hoolitsevate lähedaste elukvaliteeti. Need probleemid tähendavad  sageli vajadust erivahendite järele, et oleks võimalik säilitada nii patsiendi kui omastehooldaja inimväärse elu jätkumine. Näiteks kaasneb tsüstilise fibroosiga see, et organism ei ole suuteline toidust vajalikke aineid omandama ning vajalik on täiendava  energiarikka toidu manustamine. Aga näiteks ALS-i ja PLS-i kulgemine toob kaasa liikumisvõimetuse ja neelamissraskused, mille tõttu on vaja väga mitmeid erivahendeid - nt. tõstuk, aspiraator, sonditoit, jne. Kahjuks ei toeta riiklik ravi-ja sotsiaalkindlustussüsteem  paljude erivahendite soetamist ning need tähendvad patsiendile ja tema lähedastele olulist materiaalset väljaminekut, mis sageli tähendab omakorda raskeid valikuid elukvaliteedi arvelt. Püüame siin toeks olla ning annetuste ja muu tegevuse  kaudu kaasatud vahendite arvel toetada selliste erivahendite soetamist/renti. Kuigi meie esmaseks fookuseks on tsüstiline fibroos, ALS ja PLS, ei välista me võimalusel ka teiste raskete diagnoosidega patsientide toetamist.