FONDIST

 

MTÜ Janno Puusepa Fond asutati 2016. aasta märtsis. Fondi loomise ajendiks on vajadus aidata kaasa raskeid ravimatuid haigusi (nt tsüstiline fibroos, ALS, PLS) põdevate inimeste praktiliste ja tervishoiuga seotud vajaduste katmisele, mida riiklik süsteem ei toeta (näiteks energiarikaste toitesegude ja sonditoitude soetamine haige normaalse kehakaalu säilitamiseks). Samuti näevad fondi asutajad katmata vajadust panustada haigete ja nende hooldajate nõustamisse. Fondi asutajad on Janno Puusepp ja Ingrid Ulst, kes on ühtlasi ka fondi juhatuse liikmed.

 

Fond tegutseb vabatahtlikkuse alusel- Põhikirjast tulenevalt on fondi põhieesmärgiks raskeid, kriitilisi ja kroonilisi haigusi põdevate inimeste toetamine läbi nõustamise, elukvaliteedi parimale võimalikule säilitamisele ning ravi toetamisele suunatud materiaalse abistamise ja vastava teavitamistegevuse. Fondi tegevuse eesmärkideks oma põhieesmärgi raames on:

  • ühiskonna teadlikkuse tõstmine ning kitsaskohtade tõstatamine riikliku süsteemi põhisuundade kujundamiseks/muutmiseks

  • osalemine toetusravi süsteemis

  • kogemusnõustamine praktilistes elukvaliteedi ja hooldusega seotud küsimustes

  • heategevuslik tegevus erinevaid raskeid, kriitilisi ja kroonilisi haigusi põdevate inimeste elukvaliteedi ja tervishoiu toetamiseks ning parandamiseks Eestis