TEGEVUSED

Oma eesmärkide täitmiseks:

  • korraldab fond rahaliste vahendite hankimiseks korjandusi, teatrietendusi, kontserte jm. tegevusi, mis on suunatud erinevaid raskeid, kriitilisi ja kroonilisi haigusi põdevate inimeste toetamiseks ja nende elukvaliteedi ja tervishoiuga seotud probleemide lahendamiseks

  • ostab, rendib ja võtab muul viisil kasutusse oma sihtgrupi teenindamiseks ja tervendamiseks vajalikke abivahendeid, seadmeid ja materjale

  • teeb oma sihtgrupi huvides koostööd riigi-, kohaliku omavalitsuse ning muude asutuste ja organisatsioonidega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega

  • teeb ettepanekuid riigi seadusandluse täiendamiseks ja kooskõlla viimiseks oma sihtgrupi spetsiifiliste vajadustega

  • levitab infot, korraldab kirjastustegevust, näitusi ja koolitusi

  • nõustab oma sihtgruppi ja nende hooldajaid

  • teeb avalikkuse teavitamiseks meediakajastusi ja avaldab arvamuslugusid

  • organiseerib koostööd sponsoritega, võtab vastu ja haldab annetusi